Manuál

Takto vypadá zapnutý program na počátku před vložením prvního obrázku

 

manual01

 

 

1/ Tlačítko „Nový“ se používá k založení nového projektu. Po prvním spuštění je již projekt založen. Při dalších otevřeních se otevírá poslední rozpracovaný projekt.

 

2/ Tlačítkem „Otevřít“ můžete otevřít kterýkoli uložený projekt.

 

3/ Tlačítkem „Uložit“ si můžete uložit jakýkoli rozpracovaný projekt, který má alespoň jeden obrázek. Program neukládá prázdné projekty. Při zavření programu budete k uložení rozpracované práce vyzváni.

 

4 – 5/ Tlačítka „Dolů a Nahoru“ jsou určena k přesouvání označených obrázků a fotografií. Tuto změnu pořadí lze provádět jak u jednotlivých obrázků, tak i u libovolně velkých skupin.

 

6/ Tlačítkem „Smazat“ můžete jak jednotlivé obrázky, tak i celou označenou skupinu mazat. Tlačítko Delete na klávesnici je z bezpečnostních důvodů z této funkce vyřazeno.

 

7/ Tlačítko „Přidat“ je určeno k přidávání fotografií a obrázků. Další možností je přidávání přímo ze složky přesunutím na okno programu (tzv. drag& drop).

 

8/ Toto je hodnota nastavení poměru stran celého projektu. Po kliknutí na tento symbol můžete hodnotu změnit v objednávkovém formuláři. Je k dispozici jak poměr stran 4:3, což je poměr klasických starších televizí. A poměr 16:9, což je poměr stran, který používají nové LCD a plazmové televizory. Volbu můžete zvolit buď podle vašeho televizoru nebo formátu bližším vašim fotografiím.Přístroje DVD, počítače i multifunkční zařízení používají oba formáty. Sociální sítě zatím chroupají lépe formát 4:3.

 

9/ Tímto tlačítkem se dostanete na hlavní stánku www.Videodarek.cz kde je jak videonávod, tak i odkaz na tento psaný návod.

 

Takto vypadá zapnutý program po vloženímí prvního obrázku.

Přibudou zde možnosti práce s obrázkem a přehledné pořadové menu.

 

manual02

 

10/ Po kliknutí na tento odkaz se Vám otevře okno na vkládání titulků.

 

11/ Označením obrázku nebo skupiny obrázků a kliknutím na tento odkaz se Vám otevře okno s galerií jednotlivých přechodů. Potvrzením aplikujete zvolené přechody mezi označené obrázky. Pozor, na první obrázek nelze přechod aplikovat. Je to z důvodu, že obrázek se nemá z čeho prolnout.

Pokud přechod neaplikujete, je implicitně nastavené základní prolnutí. Čas všech prolnutí je 2s a není editovatelný.

 

12/ Po kliknutí na tento odkaz se Vám otevře okno pro aplikování výřezu a možnosti otočení a převrácení fotografie.

 

13/ Po kliknutí na tento odkaz se Vám otevře okno pro vložení a přehrání zvukových souborů ve formátu mp3. Přehrávání zvukového souboru se nezastaví s přechodem na další fotografii, ale bude pokračovat až do konce nebo do začátku jiného zvukového souboru.

 

14/ Po kliknutí na tento odkaz se Vám otevře okno na vkládání masek přes obrázek.

 

15/ Toto je náhledové okno, kde se vám zobrazí vše, co s obrázkem uděláte.

 

16/ Zde najdete počítadlo fotografií a obrázků (hodnota kolik obrázků je v projektu).

 

17/ Výpočet délky výsledného videa

 

18/ Tlačítko pro odeslání hotové objednávky

 

 

Po zmáčknutí tlačítka „Přidat(7) se rozbalí toto menu

Jedná se o menu na přidávání obrázků a fotografií

 

19/ Pod tímto tlačítkem naleznete předvyrobené obrázky pod titulky. Můžete je použít jak na začátek, tak na předěly kapitol. Můžete vložit samozřejmě i vlastní obrázky. Program podporuje 10 základních formátů (jpg, psd, gif, png, tga, bmp …podrobnosti viz. tipy formátů).

 

20/ Přes toto tlačítko si vyberete složku, ze které chcete obrázky načíst a vložíte je. Můžete označit i libovolně velikou skupinu fotografií. Pak se vloží celá skupina.

 

21/ Touto funkcí se dají vkládat celé složky. (Aby nedošlo ke zmatku, tak program nenačítá podsložky)

 

Fotografie a obrázky lze také vkládat přetahováním ze složky.

 

Po kliknutí na „Titulek (10 ) se vám otevře toto titulkové okno.

 

 

22/ Okno pro vepsání Vašeho titulku

 

23/ Výběr velikosti písma

 

!!! Pokud by titulek měl přesahovat za obrázek, program Vám tento krok neumožní.!!!

!!!Nepište titulky až k okraji, protože televizor část informace ořezává.!!!

 

 

24/ Pole pro výběr fontu

 

25/ Přepínání znakové sady. Je-li znaková sada jiná než česká, nemusí správně fungovat diakritika.

 

26/ Volba řezu písma (tučný, kurzíva)

 

27/ Volba barvy písma ze systémových barev

 

28/ Volba barvy písma z přednastavených barev

 

29/ Zapnutí stínu a volba jeho barvy

 

30/ Vzdálenost stínu od písma (výraznost stínu)

 

31/ Pomocí tohoto pole rychle a snadno umístíte text. Jednotlivé body jsou vlastně přednastavení jednotlivých pozic. Tato funkce je pevně spjata s funkcí (32)

 

32/ Tato číselná hodnota je vzdálenost v pixlech od okraje. Tato vzdálenost se vztahuje vždy k nejbližšímu okraji podle volby (31), asi optimální hodnota by měla být 30-50, maximální pak asi 500 u jednořádkového textu.

 

33/ Zrušení

 

34/ Potvrzení výsledného nastavení a uložení do mezipaměti

( k opětovným úpravám se později lze libovolně vracet )

 

 

Po označení skupiny fotografií nebo všech fotografií vyjma prvního obrázku/fotografie a kliknutí na pozici (11) prolnutí se Vám otevře toto okno. Zde si zvolíte přechody mezi fotografiemi.

 

 

35/ Aktuálně nastavený přechod. Pokud nebylo dosud zvoleno, zůstane základní prolnutí.

 

36/ Pro lepší orientaci jsou přechody řazeny do skupin. Zde si přepínáte mezi jednotlivými skupinami.

 

37/ Tlačítka na potvrzení či zrušení výběru.

 

38/ Smyčka, která přehrává daný přechod. Výběr se provede kliknutím na někerý z přechodů a potvrzením tlačítka OK (37).

 

39/ Název (zkratka) jednotlivých přechodů.

 

 

 

Po kliknutí na pozici (12) výřez se Vám otevře toto okno. Zde lze fotografii pootočit, zrcadlově převrátit a vybrat novou kompozici uvnitř obrázku. A nebo jen přiblížit to podstatné. Zároveň se zde můžete zbavit černých okrajů a srovnat tak různé formáty fotografií a obrázků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40/ Pod tímto tlačítkem najdete 3 volby. Dvě z nich jsou pevným přednastavením poměru stran výřezu pro daný projekt. Tyto volby jsou určeny pro výřez bez černých okrajů. Poslední volba se jmenuje „Volný“ , s touto volbou se dá vytvořit výřez bez omezení.

 

41/ Zrušení výřezu

 

42/ V tomto poli vytvoříme výřez tak, že klikneme do horního levého rohu a se stisknutou myší táhneme do pravého dolního rohu, kde myš pustíme (nebo naopak). Pokud se nám volba nelíbí, kliknutím do pole obrázku volbu zrušíme nebo lze použít tlačítka (41) zrušit výřez.

 

43/ Zde lze otáčet špatně zorientované fotografie

 

44/ Tlačítka na potvrzení či zrušení výběru.

 

 

 

Po kliknutí na pozici (13) zvuk se vám otevře toto horní, zatím prázdné okno, pro výběr hudby. Program podporuje formát mp3, který zde lze i přehrát.

 

 

 

 

45/ Po kliknutí na toto tlačítko vyberete ve složkách počítače hudbu.

 

46/ Potvrzení volby

 

47/ Zrušení volby

 

48/ Název vybrané skladby

 

49/ Umístění této hudby v počítači

 

50/ Přes kolik fotagrafií hudba vystačí

 

51/ Délka skladby

 

52/ Smazání vybrané skladby

 

53/ Přehravač a jeho ovládání

 

 

 

Po kliknutí na pozici (14) maska přes fotografie se Vám otevře toto okno pro výběr masky.Tato funkce je zde jak na hraní, tak i jako možnost pro vkládání log do rohů obrazu či jiných grafických prvků.

 

 

 

54/ Toto tlačítko je připravené pro řazení masek do skupin, stejně jako je tomu třeba u přechodů.

 

55/ Náhledové okno, kde se použití masky ukáže.

 

56/ Název aktuálně použité masky

 

57/ Potvrzení a zrušení volby

 

58/ Možnost vložení Vaší vlastní masky buď ve formátu psd nebo gif s průhledností.

Ideální rozměr je (1049x576) pixlů pro 16:9 a (787x576) pixlů pro poměr stran 4:3.

Pokud použijete Vaší masku, tak se přibalí do zakázky automaticky před odesláním.

 

59/ Smazání masky

 

60/ Kliknutím na okno si vyberete masku.

 

61/ Po kliknutí na pozici (3) ULOŽIT se vám otevře toto okno, kde si projekt uložíte a lze se k němu později kdykoli vrátit.

 

62/ Po potvrzení uložení program zkontroluje, zda byl projekt správně uložen (popř. upozorní na duplicitní název projektu)

 

 

 

Toto okno je vlastně objednávkový formulář. Otevře se vám, když zmáčknete tlačítko (1) Nový projekt. Také když zmáčkneme volbu (8) - volba poměru stran - a na závěr před odesláním celkové objednávky. Nezapomeňte zkontrolovat správnost údajů a vyplnit slevový kód nebo kód předplaceného videodárku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63/ Základní údaje pro dodání zakázky, fakturační a kontaktní údaje.

 

64/ Nastavení poměru stran daného projektu.

 

65/ Způsob platby

 

66/ Způsob doručení zakázky

 

67/ Místo pro vyplnění slevového kódu nebo kódu předlaceného videodárku

 

68/ Volba pro DVD formát

 

69/ Kontrola kódu po internetu . Při práci off-line je tento odkaz nefunkční.

 

70/ Možnost volby dalších formátů pro použití v počítači, mobilním telefonu, pro multimediální zařízení nebo pro následné sdílení v sociálních sítích (pokud zde svoji volbu nenajdete, kontaktujte prosím emailem technickou podporu, pokusíme se Vám vyhovět).

 

71/ Místo pro váš dodatečný komentář.

 

72/ Pokud bude zatržená tato volba, doplníme Vám prázdná místa hudbou.

 

73/ Potvrzení nebo zrušení volby

 

 

Když budete mít Váš projekt hotový, zmáčknete volbu (18) Odeslat, pak zkontrolujete objednávkový formulář a budete pokračovat, otevře se Vám toto okno.

 

74/ Kliknutím na tento text se dostanete na stránku ceníku videodárku. Zde si za pomoci kódu a kalkulačky můžete spočítat konečnou cenu.

 

75/ Odkaz na obchodní podmínky

 

76/ Odsouhlasení obchodních podmínek a závazná objednávka.

 

77/ Potvrzení objednávky

 

78/ Toto bude poslední požadované potvrzení,

po něm program fotografie zkontroluje, zmenší na optimální velikost pro cestu internetem a odešle spolu s objednávkou k nám na zpracování.

 

79/ Aktuální průběh zpracování můžete sledovat na svém počítači.

 

80/ Když náš systém přijme zakázku, potvrdí toto přijetí na Váš email spolu s rekapitulací objednávky, číslem zakázky a smluvní cenou dle ceníku.

V případě platby převodem bude ve spodní části i výzva k platbě a link na naše platební brány, kde si vyberete libovolný způsob platby.

 

81/ Pak již obdržíte svůj videodárek ve vámi zvolených formátech.

 

Budeme se těšit, že pro Vás vytvoříme krásné VideoDárky.